Composició Junta Directiva

  • President: Jordi Xifra Ribas 
  • Tresorer: Francisco Herrera Garcia
  • Secretari: Blai Ivars Bosch
  • Vocals: Domènec Cairó Corominas, Francesc-Xavier Santaló Bayona i Miquel Pous Ramos