Composició Junta Directiva

 

  • President: Jordi Xifra Ribas

 

  • Vicepresident: Domènec Cairó Corominas

 

  • Tresorer: Francisco Herrera Garcia

 

  • Secretari: Blai Ivars Bosch

 

  • Vocals: Francesc Gàlvez Molina, Francesc-Xavier Santaló Bayona i Miquel Pous Ramos