Modificació quotes 2020/2021

21/10/2020

 

Per raó de la situació excepcional que estem vivint degut a la pandèmia, evidenciada per la propera aturada durant quinze dies de les competicions, el Club ha decidit modificar les dates de les quotes previstes per a aquesta temporada 2020/2021, per tal de facilitar el pagament de les mateixes.

Així doncs, els terminis de pagament seran els següents(*):

 

Concepte

Data

Matrícula

10 / 08 / 2020

Primer pagament

10 / 11 / 2020

Segon pagament

10 / 12 / 2020

Tercer pagament

10 / 02 / 2021

Quart pagament

10 / 03 / 2021

(*) Si l'import restant de la quota és igual o inferior a 100€, s'aplicarà el pagament de la seva totalitat el proper dia 10 de novembre de 2020.

 

Donades les facultats que són pròpies de la fundació del club, s’informa que les quotes pagades abans del dia 31 de desembre d’aquest any 2020 podran ser desgravades a la declaració de renda de l’any 2020, mentre que l’import corresponent al tercer i quart pagament  seran desgravables  a la declaració de l’any 2021, sempre que així estigui especificat a la inscripció del jugador.