Formació de Primers Auxilis als Entrenadors del Club

12/04/2023

El Club va dur a terme el dia 03 d'abril, coincidint amb la Setmana Santa i l'aturada de lliga, dues formacions obligatòries als entrenadors del Club, relacionades amb l'actuació dels membres del club davant de situacions de primers auxilis i una formació interna.

Durant la formació de primers auxilis, portada a terme per un tècnic sanitari el Sr. Fede Domínguez, es va conèixer com tractar diferents lesions comunes en el futbol, el protocol d'actuació segons les possibles variants de pèrdua de coneixement i l'ús del DEA.

Durant la formació interna, portada a terme per la direcció del Club, es va posar en coneixement dels entrenadors la situació actual del Club, la gestió d'actes i normativa interna, el reglament actual i els canvis en el sistema de competició per la temporada 2023/2024.

Aquestes trobades estan destinades a un procés de millora contínua iniciat per la direcció del Club durant aquesta temporada.