Continuació mesures extraordinàries SARS-CoV-2 (CORONAVIRUS)

24/03/2020

La Federació Catalana de Futbol, a raó del comunicat de la Real Federación Española de Futbol, aplica aquesta resolució.

 

A continuació de les mesures extraordinàries de prevenció del Coronavirus SARS—CoV-2, basades en la suspensió de tots els partits de futbol organitzats per l’FCF per un termini de dues setmanes, i tenint en compte que s’ha rebut comunicació de la Real Federación Española de Fútbol, la qual la Comissió Delegada de l’Assemblea de l’RFEF ha acordat la suspensió de totes les competicions de futbol no professional, fins que les autoritats competents del Govern d’Espanya i de l’Administració General de l’Estat considerin que es puguin reprendre i no suposin cap risc per a la salut.

En virtut del previst a l’article 175.4 del Reglament General, s'ha acordat mantenir la suspensió de tots els partits de competició de totes les modalitats organitzats per l’FCF, i igualment la suspensió de totes les activitats esportives i formatives presencials organitzades per l’FCF, fins que les autoritats competents considerin que es poden reprendre amb seguretat per a tots elsparticipants.