Assemblea general ordinària de socis 2022

11/11/2022

Des del Club escola de futbol Gironès-Sàbat ens plau informar-vos que l'assemblea general de socis tindrà lloc el proper dia 29 de novembre a les 18:30h al Centre Cívic "El Ter", a la qual podran assistir tots els socis de l'any 2022. 

Els punts de l’ordre del dia seran els següents:

  1. Aprovació de l’acta de l’Assemblea General anterior.
  2. Informe del President.
    Exposició de l'actual situació patrimonial i social del Club i relacions amb la Fundació.
  3. Exposició i, si s’escau, aprovació dels comptes anuals del Club de l’exercici exercici 2022.
  4. Exposició i, si s’escau, aprovació de la gestió social del Club durant l'exercici 2022.
  5. Proposta i aprovació, si s’escau del pressupost per a l’exercici 2023.
  6. Precs i Preguntes. 

 

Atentament,

CEF Gironès-Sàbat