Assemblea general ordinària de socis 2021

11/10/2021

 

Des del Club escola de futbol Gironès-Sàbat ens plau informar-vos que l'assemblea general de socis tindrà lloc el proper dia 04 de novembre a les 19.00h al Centre Cívic "El Ter", a la qual podran assistir tots els socis de l'any 2020. 

Els punts de l’ordre del dia seran els següents:

  1. Aprovació de l’acta de l’Assemblea General anterior.
  2. Informe del President.
    Exposició de l'actual situació patrimonial i social del Club i relacions amb la Fundació.
  3. Exposició i, si s’escau, aprovació dels comptes anuals del Club de l’exercici exercici 2020.
  4. Exposició i, si s’escau, aprovació de la gestió social del Club durant l'exercici 2020.
  5. Proposta i aprovació, si s’escau del pressupost per a l’exercici 2021.
  6. Precs i Preguntes. 

 

Atentament,

CEF Gironès-Sàbat