Assemblea general ordinària de socis 2019

02/10/2019

 

Des del club escola de futbol Gironès-Sàbat ens plau informar-vos que l'assemblea general de socis tindrà lloc el proper dia 22 d’octubre a les 19.00h al Centre Cívic "El Ter", a la qual podran assistir tots els socis de la temporada 2018. 

Els punts de l’ordre del dia seran els següents:

  1. Aprovació de l’acta de l’Assemblea General anterior.
  2. Informe del President.
    Exposició de l'actual situació patrimonial i social del Club i relacions amb la Fundació.
  3. Exposició i, si s’escau, aprovació dels comptes anuals del Club de l’exercici exercici 2018.
  4. Exposició i, si s’escau, aprovació de la gestió social del Club durant l'exercici 2018.
  5. Proposta i aprovació, si s’escau del pressupost per a l’exercici 2019.
  6. Ratificació del nomenament del Sr. Francesc Xavier Santaló Bayona com a directiu del Club.
  7. Precs i Preguntes. 

 

Atentament,

CEF Gironès-Sàbat