Mutualitat

La mutualitat serveix per donar cobertura de previsió social als futbolistes federats que, en el moment de produir-se una lesió o un accident esportiu d’origen i causa del qual sigui la pràctica de futbol, ostentin la condició de mutualistes. L’assistència mèdica es presta als centres propis i concertats de Catalunya.
En el moment de produir-se una lesió o un accident, d’origen i causa del qual sigui la practica del futbol federat, el mutualista pot acudir amb caràcter d’urgència a qualsevol dels centres concertats  o trucar al servei d’urgències, telèfon 902 10 83 61.

Si la lesió no és urgent, el mutualista pot sol·licitar consulta, prèvia cita, al centre mèdic de referència de Barcelona ( c/ Ronda Sant Pere, 19-21. Telèfons 933012032 i 933012132 o mitjançant el portal web: www.mfc.cat

 

COM REBRE ASSISTÈNCIA:

En el moment de produir-se una lesió o accident originat i causat per la pràctica del futbol federat, el mutualista pot acudir amb caràcter d’urgència a qualsevol dels centres concertats. Ni la Mutualitat ni el CEF Gironès-Sàbat es farán càrrec de les despeses derivades de l’assistència d’un mutualista als hospitals de l’Institut Català de la Salut (ICS) ni en centres mèdics no concertats.

 

Els centres concertats a Girona ciutat són:


Clínica Onyar:
Carrer Heroïnes de Santa Bàrbara, 6

972 20 40 26 (Federats Futbol)

972 20 49 00 (Urgències)

 

Clínica Bofill
Ronda de Sant Antoni Mª Claret, 20
972 20 43 50

 

Per tal que un mutualista sigui atès pels serveis mèdics de la mutualitat d’una lesió o accident derivat de la pràctica del futbol federat, haurà de presentar:
•    Fitxa Federativa.
•    Declaració d’accidents degudament emplenada, segellada i signada. S'ha de demanar a l'entrenador o al Delegat de l'equip.