Història

El futbol base a Germans Sàbat compleix aquesta temporada 59 anys d’història, sota el nom de les diferents entitats que l’han integrat, des de l’UE Sàbat fundada l’any 1962 fins a l’actual Fundació Escola de Futbol Gironès-Sàbat.

De la història recent neix de la nostra Fundació, una història curta però amb una gestació un pèl més llarga. Concretament des de l’any 2007, i degut a un nou replantejament del Club i de les seves ambicions, es separen les àrees esportiva, econòmica i social, per a aconseguir millorar la gestió i el control de totes les activitats que s’hi realitzen. La temporada 2008/2009 s’inicia amb la Fundació ja legalment constituïda.

La incorporació de nous col·laboradors i l’actitud de confiança amb la Fundació de la majoria dels tècnics queda plasmat en una bona programació esportiva del futbol base acordada amb el Club.

Aquesta bona planificació, amb una separació clara de funcions en les diferents àrees, va fer que la temporada 2009/2010 s’iniciés una Fundació preparada, amb una clara vocació de donar servei al futbol base, garantint la qualitat esportiva i racionalitzant els recursos econòmics de la mateixa.

Finalment, s’aconsegueix un objectiu global: obtenir una bona educació integral del jugador, assolir un nivell de competició digne, generar serveis afegits als esportius i intentar dinamitzar tasques socials en el seu col·lectiu.

El que s’ha aconseguit a dia d’avui ha estat fruit del sacrifici de pocs i de la necessària ajut dels pares dels nostres jugadors. La col·laboració i l’ajut de tots en la gestió integral del club garantirà el futur de la Fundació, aconseguint ésser un equip de referència del futbol base gironí.

El futur sempre ha d’ésser esperança, d’altra banda no caldria seguir, i com deia el savi: “Ens hem de mobilitzar però cap endavant".