Filosofia

L’ideari d’una associació de qualsevol tipus s’ha d’interpretar de manera àmplia doncs en altre cas estaríem establint un límit al seu progrés i evolució, i això és el que creiem a la Fundació.

Al mateix temps es tracta de la definició simple, i alhora evident, dels deures i obligacions de tots i cadascun dels seus components, tant en l’àmbit esportiu, familiar i qualsevol que integri l’entorn del col·lectiu que representa la Fundació, formant en conjunt una entesa corresponsable.

 

Creiem fermament en:


 • L’esforç d’integrar a tots als qui agradi la pràctica de l’esport del futbol en la seva vessant amateur.
 • La no exclusió de ningú per causes merament esportives.
 • Buscar la qualitat humana i esportiva en tot el que fem: volem fer les coses bé.
 • Crear un model de comportament esportiu i formatiu responsable amb els valors socials i neutral ideològicament.
 • La no-violència, la tolerància, el diàleg, el respecte als altres i la disciplina, són valors essencials en la pràctica de l’esport.
 • A partir d’aquests valors crear un estil de joc esportiu que, a més, ensenyi a competir responsablement.
 • La competició com a mitjà per a aconseguir ser positius amb tots els implicats en l’esport, actius i passius: cal acceptar els encerts i les errades.
 • A més d’una formació esportiva, els jugadors han de gaudir d’uns serveis auxiliars, mèdics i educatius, que potenciïn la seva vàlua integral.
 • Intentar que els “colors” de l’entitat es dignifiquin en l’esperit de cordialitat que ha d’imperar el futbol base i amateur.
 • L’administració racional dels recursos que es generin en la Fundació i el compliment de totes les obligacions que hi resultin.
 • Coordinació absoluta amb el Club del qual formem part.