Faltes molt greus


Són faltes molt greus:

Els actes d’indisciplina, injúria o ofensa molt greus contra membres del Club o altres en deteriorament de la imatge del Club.


L’agressió física molt greu.


L’acumulació de 2 o 3 faltes greus.


Targeta vermella injustificada (agressió), hàbits higiènics inadequats.


Altres que el Club consideri com a molt greus, no especificades en la normativa.