Faltes lleus


Són faltes lleus:
 

Les faltes injustificades de puntualitat.


Les faltes injustificades, no reiterades d’assistència a entrenaments i partits.


L’actitud passiva en entrenaments i partits.


Vestimenta inadequada en representació oficial del Club.


Mas ús del material o instal•lacions del Club.


Els actes d’indisciplina, injúria o ofensa no greus.


Targetes grogues injustificades, hàbits higiènics inadequats.


Qualsevol acte injustificat que alteri lleument el normal desenvolupament de les activitats del Club.


Qualsevol consulta amb el responsable de coordinació ha de ser amb cita prèva demanada a secretaria en l’horari establert.