Inscripció Campus

Per formalitzar la inscripció és indispensable entregar la sol·licitud d'inscripció juntament amb la fotocòpia del resguard de pagament, carnet de vacunació i targeta sanitària (CatSalut) abans del 17 de juny.