Inscripció Campus

Per formalitzar la inscripció, és indispensable entregar la sol·licitud d'inscripció juntament amb la fotocòpia del resguard de pagament, carnet de vacunació i targeta sanitària (CatSalut) abans de l'inici del campus.