Dirección Deportiva

La responsabilitat a nivell esportiu es subdivideix en:

 

  • Director Esportiu i Coordinador Futbol-11: Marcel Santaló i Keller.

Planificació de les línies estructurals esportives del Club.

Disseny i gestió de l'organigrama tècnic.

Disseny i gestió de les plantilles.

Seguiment de l’evolució dels equips.

Creació i control de la normativa interna de l’entitat i el codi ètic.

Organització del Campus de Tecnificació.

Atenció als pares, mares i tutors dels futbolistes.

 

  • Adjunt Coordinació i Encarregat de material: Toni Negre

 

  • Coordinador Futbol-7: Carles Gastón i Molina.

Gestió primària de les plantilles del futbol base.

Temporalització i seqüenciació dels continguts d’entrenament.

Seguiment de l’evolució dels equips.

Formació dels entrenadors.

Control de la normativa interna de l’entitat.

Atenció inicial als pares, mares i tutors dels futbolistes.